Zapisy wiosenne

Zapraszamy do rozpoczęcia nauki w semestrze wiosennym: luty-czerwiec 2019

Rozpoczęcie semestru: wtorek 5 lutego 2019

Możliwe jest rozpoczęcie nauki już w styczniu. Ułatwi to opanowanie materiału przewidzianego na semestr i zagwarantuje miejsce w danej grupie. Nowe osoby, które rozpoczną naukę w styczniu, w ramach jednej standardowej opłaty miesięcznej mogły będą uczestniczyć w zajęciach przez dwa miesiące – w styczniu i lutym.

Możliwość wyboru jednej z czterech grup początkujących Tai Chi:

  • wtorki i czwartki 10:00-11:25
  • wtorki i czwartki 17:25-18:40
  • wtorki i czwartki 18:50-20:05
  • wtorki i czwartki 20:15-21:30

Wejście do budynku możliwe w 10 minutowych okienkach przed rozpoczęciem danej tury zajęć.

By zapisać się należy po prostu przyjść na zajęcia i wziąć w nich udział na zasadzie próbnej, a potem dopiero podjąć decyzję o uczęszczaniu i dokonać opłaty.