W piątek 4 grudnia 2015 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Legionowie, przy okazji wykładu dietetyka – pani Małgorzaty Nitki odbył się warsztat podczas którego Andrzej Kalisz przedstawił wybrane ćwiczenia Taiji Qigong oraz Zhan Zhuang Qigong.

senior

Udział w warsztacie wzięło około 30 słuchaczy UWT w Legionowie.