Tai Chi – tradycyjny styl Wu

W naszej Strefie Tai Chi uprawiamy styl Wu, zapoczątkowanego przez mistrza Wu Yuxiang (1812-1880), nazywany też czasem stylem Hao, od nazwiska jego wybitnego przedstawiciela Hao Weizhena (1842-1920).

Wu Yuxiang

Wu Yuxiang pochodził z wpływowej rodziny i był dobrze wykształcony. Uczył się od Yang Luchana (1799-1872) – twórcy najpopularniejszego dziś stylu Yang i od Chen Qingpinga (1795-1868) – przedstawiciela stylu Zhaobao. Miał odnaleźć dawne manuskrypty, przypisywane Wang Zongyue, które stały się teoretyczną bazą współczesnego Tai Chi. Istnieje pogląd, że to właśnie Wu Yuxiang wypromował nazwę Taijiquan (T’ai Chi Ch’uan), która została potem przyjęta przez inne nurty tej sztuki. Główne klasyczne teksty teoretyczne Tai Chi, wykorzystywane obecnie w pozostałych stylach pochodzą od mistrzów stylu Wu (Hao).

Li Yiyu

Głównym uczniem Wu Yuxianga był jego bratanek Li Yiyu (1832-1892), u którego z kolei uczył się Hao Weizhen. Podczas gdy Wu i Li koncentrowali się na teoretycznych studiach i doskonaleniu sztuki, Hao Weizhen w większym stopniu ją spopularyzował.

Dziś istnieje kilka różnych linii przekazu tego stylu. My uprawiamy wersję propagowaną przez mistrza Zhai Weichuan z Guangfu – kolebki tego stylu.

Mistrz Zhai Weichuan udziela lekcji

Początkujący uczą się u nas najpierw skróconej formy 13 ruchowej, a potem 37 ruchowej. Średnio-zaawansowani poznają długą, tradycyjną formę 108 ruchową. Zaawansowani mają możliwość nauki dodatkowej formy z większą ilością elementów dynamicznych fa jin. Formy z bronią obejmują: miecz, szeroką szablę i tyczkę. W programie są także ćwiczenia z partnerem tui shou i praktyczne aplikacje ruchów form. Zainteresowani ćwiczeniem przede wszystkim dla zdrowia i dobrego samopoczucia, w tym osoby starsze, mogą się skupić na nauce i ćwiczeniu form podstawowych. Pasjonaci Tai Chi mają zaś u nas możliwość poznania pełnego tradycyjnego systemu.

Styl Wu opiera się na stosunkowo krótkich ruchach i wysokich pozycjach, co pierwotnie miało sprzyjać szybkim zmianom i swobodzie przemieszczania się w walce. Dzisiaj brak nacisku na utrzymywanie bardzo niskich pozycji sprawia, że jest to styl, którego ćwiczenie jest dostępne dla osób w różnym wieku, o różnym poziomie sprawności.