Warszawa, niedziela 5 czerwca, godz. 11:00-12:00.

Salka przy ul. Wąwolnickiej 1 lub pobliski skwerek w zależności od pogody.

Koszt: Bezpłatnie

Mały warsztat wprowadzający do nauki formy 26 ruchowej stylu Wu Tai Chi stworzonej specjalnie na zamówienie Chińskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Seniorów przez naszego mistrza – Zhai Weichuan.

Zajęcia poprowadzą asystenci – kandydaci na instruktorów, w ramach swojego egzaminu.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy