Yao Jizu mówi o stylu Wu

Yao Jizu (1917-1998) był uczniem Li Xunzhi (1882-1944), syna Li Yiyu (1832-1892), który z kolei był siostrzeńcem i głównym spadkobiercą nauk twórcy stylu Wu – Wu Yuxianga (1812-1882). Poniższy referat wygłoszony został przez Yao Jizu podczas międzynarodowej konferencji Tai Chi (Taijiquan), która odbyła się w mieście Wuhan w Chinach w …