Promocje na semestr wiosenny

Promocyjne opłaty za semestr wiosenny – luty-marzec-kwiecień-maj-czerwiec.

Promocja A:

Jednorazowa opłata za 5 miesięcy: 500 zł

Tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane do grup kontynuujących. Wpłaty należy dokonać przed 10 lutego.

Promocja B:

Jednorazowa opłata za 5 miesięcy: 300 zł

Tylko dla osób, które uczestniczą wyłącznie w zajęciach porannej grupy kontynuującej, i które korzystały z takiej samej promocji w poprzednim semestrze. Wpłaty należy dokonać przed 10 lutego.