Informacje o opłatach

Poza opłatami standardowymi, możliwe jest korzystanie z okresowo ogłaszanych promocji.

Standardowa opłata miesięczna – 130 zł

Opłata uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach Tai Chi odpowiednich do poziomu zaawansowania uczestnika 2 razy w tygodniu.

Pojedyncze wejście – 40 zł

Dla osób, które nie wniosły opłaty miesięcznej. Nie dotyczy osób, które przychodzą na dany rodzaj zajęć po raz pierwszy – mogą one skorzystać z możliwości uczestniczenia w zajęciach na zasadzie próbnej – zapoznania się z ofertą, bez wnoszenia opłaty.

Dodatkowe warsztaty weekendowe i dłuższe intensywne szkolenia podlegają oddzielnym opłatom. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tych opłat dla posiadaczy abonamentu miesięcznego lub przysługuje rabat. Szczegółowe informacje zamieszczane są w ogłoszeniach poszczególnych szkoleń.

Istnieje też możliwość organizacji zajęć indywidualnych poza normalnymi godzinami zajęć. Opłata za lekcje umówione indywidualnie wynosi 80 zł za godzinę od osoby. W przypadku lekcji indywidualnych organizowanych w godzinach, które nie sąsiadują z godzinami normalnych zajęć, wymagane jest opłacenie minimum 2 godzin jednorazowo.

Opłaty za karnety należy wnosić gotówką na pierwszych zajęciach w których uczestniczy się w danym miesiącu lub przed tymi zajęciami w przypadku płatności przelewem (nie dotyczy osób które przychodzą po raz pierwszy, by zapoznać się z ofertą). Wpłaty potwierdzane są paragonem fiskalnym. Prosimy o zachowanie paragonu, jako poświadczenia wpłaty.

Zajęcia organizuje i opłaty przyjmuje Akademia Yiquan.

Numer konta:

90 1090 1290 0000 0000 2904 1043

Nazwa i adres odbiorcy:

AKADEMIA YIQUAN

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Tytuł płatności:

Opłata miesięczna [tutaj wpisać miesiąc]

Uwaga! Podany wyżej adres służy do korespondencji. Nie odbywają się tam zajęcia.