Bezpłatny udział w pierwszych zajęciach

Osoby, które po raz pierwszy przychodzą na zajęcia, mogą skorzystać z możliwości jednorazowego uczestnictwa bez wnoszenia opłaty.

Opłata na zasadach zwykłych – 60 zł/każdy udział w zajęciach

Opłaty należy dokonywać przed każdorazowym udziałem w zajęciach.

Opłata miesięczna abonamentowa – 150 zł/miesiąc kalendarzowy (130 zł w przypadku uczestnictwa wyłącznie w zajęciach porannych).

Opłaty należy dokonać na początku miesiąca. Wniesienie opłaty na zasadach promocyjnych uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach Tai Chi odpowiednich do poziomu zaawansowania uczestnika 2 razy w tygodniu (zwykle odbywa się 8 zajęć każdej grupy w miesiącu) oraz w okresowo organizowanych dodatkowych zajęciach w weekendy (nie dotyczy specjalnych warsztatów weekendowych). Stawka promocyjna jest ryczałtowa, niezależna od tego w którym tygodniu miesiąca nastąpi rozpoczęcie nauki i w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział.

Poza miesięczną opłatą promocyjną okresowo ogłaszane są promocyjne opłaty semestralne – tylko dla osób, które już ćwiczą z nami od pewnego czasu.

Specjalne warsztaty weekendowe i dłuższe intensywne szkolenia podlegają oddzielnym opłatom. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tych opłat dla posiadaczy abonamentu miesięcznego lub semestralnego, bądź zastosowanie może mieć rabat. Szczegółowe informacje zamieszczane są w ogłoszeniach poszczególnych szkoleń.

Opłaty promocyjne miesięczne należy wnosić gotówką na pierwszych zajęciach w których uczestniczy się w danym miesiącu lub przed tymi zajęciami w przypadku płatności przelewem (nie dotyczy osób które przychodzą po raz pierwszy, by zapoznać się z ofertą).

Zajęcia organizuje i opłaty przyjmuje Akademia Yiquan.

Numer konta:

90 1090 1290 0000 0000 2904 1043

Nazwa i adres odbiorcy:

AKADEMIA YIQUAN

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Tytuł płatności:

Opłata miesięczna [tutaj wpisać miesiąc]

Uwaga! Podany wyżej adres służy do korespondencji. Nie odbywają się tam zajęcia.

Kontakt z instruktorem…