Promocja Tai Chi 1

Dotyczy opłat za udział w zajęciach w okresie 1 lutego – 14 czerwca oraz 17-31 lipca 2022

Tylko dla osób, które już wcześniej korzystały z promocji semestralnych.

Uwaga! W ramach tej promocji uczestniczyć można zarówno w zajęciach Tai Chi, jak i Yiquan oraz w zajęciach Qigong w okresie gdy będą organizowane.

Wysokość opłaty: 600 zł

Wpłat należy dokonywać do 10 lutego 2022

Promocja Tai Chi 2

Dotyczy opłat za udział w zajęciach w okresie 1 lutego – 14 czerwca

Tylko dla osób ćwiczących w grupie porannej kontynuującej, które wcześniej korzystały już z takiej promocji.

Uwaga! Obejmuje udział tylko w zajęciach grupy porannej kontynuującej oraz w zajęciach porannych Qigong w okresie gdy będą organizowane.

Wysokość opłaty: 300 zł

Wpłat należy dokonywać do 10 lutego 2022