Opłaty promocyjne – semestr jesienny

W semestrze jesiennym 2020/2021 istnieje możliwość skorzystania z następujących warunków opłat promocyjnych.

DLA OSÓB, KTÓRE WCZEŚNIEJ U NAS NIE ĆWICZYŁY

  • promocyjna opłata w wysokości 130 zł/miesiąc kalendarzowy.

Opłatę należy wnosić na początku każdego miesiąca, na pierwszych zajęciach lub przelewem przed nimi.

DLA OSÓB, KTÓRE ĆWICZYŁY U NAS W SEMESTRZE WIOSENNYM 2020

  1. promocyjna opłata wniesiona w całości za okres obejmujący miesiące od sierpnia 2020 do stycznia 2021 włącznie – w wysokości 600 zł za semestr,
  2. promocyjna opłata wniesiona w całości za okres obejmujący miesiące od września 2020 do stycznia 2021 włącznie – w wysokości 500 zł za semestr,
  3. specjalna promocyjna opłata dla osób uczestniczących tylko w zajęciach specjalnej porannej grupy kontynuującej, wniesiona w całości za okres obejmujący miesiące od sierpnia 2020 do stycznia 2021 włącznie, tylko dla osób które w poprzednim semestrze brały udział w zajęciach tej grupy oraz osób, których akces do tej grupy został zaakceptowany przez instruktora – w wysokości 300 zł/semestr.

Opłacenie promocji 1. lub 2. uprawnia także do udziału w zajęciach Yiquan oraz w zimowym intensywnym szkoleniu Yiquan.

Opłatę należy wnieść odpowiednio do 10 sierpnia lub do 10 września.

Numer konta:

90 1090 1290 0000 0000 2904 1043

Nazwa i adres odbiorcy:

AKADEMIA YIQUAN

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Tytuł płatności:

Opłata miesięczna [tutaj wpisać miesiąc]

Lub w przypadku opłaty semestralnej:

Opłata semestralna [tutaj wpisać 1, 2 lub 3]