Przypominamy, że wszyscy kandydaci na instruktorów formy 26 ruchowej Tai Chi dla Seniorów powinni rozpocząć udział w naszych szkoleniach od samodzielnego przerobienia BEZPŁATNEGO KURSU ONLINE FORMY DLA SENIORÓW

W weekend 16-17 października odbędzie się szkolenie bezpośrednie, którego tematem będzie korekta wykonania ruchów tej formy przez uczestników. Szkolenie zakończy się egzaminem z poprawnego wykonania formy. Udział mogą wziąć zarówno osoby, które wcześniej uczestniczyły w szkoleniu letnim, a także osoby, które są już instruktorami lub długoletnimi adeptami Tai Chi i przerobiły KURS ONLINE.

Podczas kolejnego warsztatu weekendowego, którego data zostanie ustalona później będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które wezmą wcześniej udział w warsztacie 16-17 października, i pozytywnie zaliczą wówczas egzamin z samodzielnego wykonania formy. Podczas tego kolejnego warsztatu skupimy się natomiast na ćwiczeniach uzupełniających, które pomagają Seniorom łatwiej opanować ruchy formy.

Następnie odbędzie się jeszcze jeden warsztat – egzaminacyjny. Uczestnicy będą mieli okazję wykazać się umiejętnością prowadzenia zajęć w grupach seniorów, zarówno zupełnie początkujących, jak i ćwiczących już od pewnego czasu.

Dokładne terminy, a także koszty uczestnictwa zostaną podane później, ponieważ będą uzależnione od liczby osób, które pozytywnie zaliczą warsztat 16-17 października.