Kursy Qigong Online

Biorąc pod uwagę potrzeby osób, które nie mogą uczestniczyć w regularnych zajęciach, uruchamiamy obecnie opcję szkoleń online, w połączeniu oczywiście z uzupełniającym udziałem w zajęciach, warsztatach i obozach umożliwiających naukę w kontakcie bezpośrednim. Wewnętrzne sztuki walki, takie jak Tai Chi, są formami ćwiczeń, których nauka nie jest łatwa i wymaga …

Wen i Wu

Jeden z nowych banerów powstałych dla nowo otwartej w Guangfu w powiecie Yongnian centralnej siedziby stylu Wu 武 mistrza Zhai Weichuan. Najpierw krótko wyjaśnię pojęcia Wen i Wu. Otóż generalnie odnoszą się one do dwóch sfer edukacji, a także dwóch ścieżek kariery w strukturach państwowych w cesarskich Chinach. Wen to nauka …

Sifu, shifu

Oglądając filmy z gatunku kung-fu Czytelnik wielokrotnie zapewne słyszał, jak uczeń zwraca się do swojego mistrza:  shifu (w dialekcie kantońskim: sifu). Podobne słowo używane jest też w wielu szkołach kung-fu poza Chinami. Dziś na Zachodzie bardzo często zarówno uczniowie, jak i osoby postronne, zwracając się do instruktora kung-fu używają tego zwrotu, zwykle nie …

Chińska transkrypcja

Wykorzystując w naszych opracowaniach terminologię chińską posługujemy się transkrypcją łacińską. Pewien problem stanowi to, że chińscy autorzy, którzy pochodzą z różnych części Chin, gdzie na co dzień mówi się różnymi dialektami (właściwiej byłoby powiedzieć różnymi językami, tak bardzo się one między sobą różnią), posługują się terminologią zaczerpniętą z różnych dialektów/języków …