Ogłoszenia

Promocje na nowy sezon

Promocja A Wniesienie opłaty w wysokości 500 zł uprawnia do udziału w okresie od września 2019 do stycznia 2020 włącznie we wszystkich zajęciach organizowanych bezpośrednio przez Strefę Tai Chi/Akademię Yiquan, odpowiednich dla poziomu zaawansowania uczestnika, w tym w dodatkowych zajęciach… (Więcej)