Chińska transkrypcja

Wykorzystując w naszych opracowaniach terminologię chińską posługujemy się transkrypcją łacińską. Pewien problem stanowi to, że chińscy autorzy, którzy pochodzą z różnych części Chin, gdzie na co dzień mówi się różnymi dialektami (właściwiej byłoby powiedzieć różnymi językami, tak bardzo się one między sobą różnią), posługują się terminologią zaczerpniętą z różnych dialektów/języków …

Shenfa stylu Wu (Hao) Tai Chi

Shenfa – dosłownie: “metoda ciała”, to sposób pracy ciała i wymogi dotyczące zachowania się jego poszczególnych części. W taijiquan podstawą pracy ciała jest wykorzystanie talii jako osi, by prowadzić ruch kończyn. Niezbędne jest poczucie wygody i ześrodkowania, wszelkie zmiany powinny być odbierane jako swobodne i naturalne. Świadomość prowadzi ruch, czyli …