Atrakcyjne formy ćwiczeń

atrakcyjne

Tai Chi to fascynujące hobby oraz atrakcyjna forma prozdrowotnej aktywności ruchowej. Różne profile zajęć spełnią oczekiwania zarówno osób, którym brakuje ruchu lub potrzebują oderwania się od codziennych obowiązków i relaksu, seniorów poszukujących nowej pasji w wieku emerytalnym, starających się dłużej pozostać aktywnymi, utrzymując sprawność i dbając o zdrowie, a także ludzi młodych i sprawnych fizycznie, którzy interesują się sztukami walki.

Tai Chi to nazwa skrócona w uproszczonym zapisie angielskim. Pełną nazwę zapisujemy:

  • T’ai Chi Ch’uan – w transkrypcji angielskiej Wade’a-Gilesa,
  • Taijiquan – w chińskiej transkrypcji pinyin, coraz powszechniej stosowanej na całym świecie.

Tai Chi dzieli się na style, z których najbardziej znane to Chen, Yang, Wu, Wu (Hao) i Sun.

Tai Chi należy do grupy chińskich systemów określanych jako wewnętrzna rodzina – Neijia, podobnie jak Xingyi Bagua. Systemy wewnętrzne charakteryzuje nacisk na czucie ciała, doskonalenie koordynacji pomiędzy świadomością a ruchem, na całościowe skoordynowane użycie ciała, a nie tak zwanej lokalnej siły. Systemy te rozwijały się początkowo jako sztuki walki. Dziś natomiast zachowując ten aspekt w mniejszym lub większym stopniu, traktowane są głównie jako ciekawe hobby, atrakcyjne formy rekreacji ruchowej i ćwiczeń prozdrowotnych.

Do systemów wewnętrznych zaliczane też bywają Liuhebafa oraz Yiquan.

Podobne chińskie formy ćwiczeń, nie zawierające jednak elementów dotyczących walki, określane są natomiast zwykle mianem Qigong.


Oferujemy możliwość nauki tradycyjnego Tai Chi – styl Wu (Hao), dwóch odmian QigongWu Qin Xi (Ćwiczenia 5 Zwierząt) i Yang Sheng Wu (Taniec Zdrowia) oraz nowoczesnej odmiany wewnętrznego Kung Fu – Yiquan.


Naszą siedzibą jest Warszawa. Kameralna salka mieści się przy ul. Wąwolnickiej 1. Praga Południe, blisko centrum, w okolicy Saska Kępa, Kamionek, Grochów, Rondo Wiatraczna, Gocław. Dobry dojazd z innych dzielnic Warszawy.